ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (สพป.ตาก เขต 1) พร้อมด้วย นายทรงยศ ป้อมทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สพป.ตาก เขต 1 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ครั้งท่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Google Meet) ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารบุคคล สพป.ตาก เขต 1