ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และ ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ สังกัด สพป.ตาก เขต 1 จำนวน 4 ราย โดยมี เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมพร้อมมีการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 1